Stikstofkringloop

Vijverwater houden we helder door middel van zuurstofplanten. Zuurstofplanten maken zuurstof aan, hierdoor kan ‘het leven’ zoals kikkers, vissen, insecten en bacteriën in het water leven.

Vissen vervuilen het water bijvoorbeeld door hun poep. Deze poep wordt door middel van bacteriën omgezet in voeding die de planten gebruiken om te groeien.
Zonder zuurstof kan de bacterie die vervuiling omzet in een bruikbare stof voor planten niet leven.

Planten vervuilen ook het water door dode bladeren die in het water vallen. Deze afvalstoffen worden ook door de bacteriën omgezet in voedingstoffen.

Dit proces noemen wij de stikstofkringloop.

Schema nieuw.pdf

Zie ook onze oplossing voor een recreatieplas hier