Een heldere vijver

Voor het helder houden van een vijver zijn er verschillende methode namelijk:

  1. Chemische methode (komt uit de aquarium wereld)
  2. Mechanische methode (komt uit waterzuivering)
  3. Biologische methode

De eerste methode komt voort uit de aquarium wereld. Hoe kleiner de biotoop, hoe moeilijker om het in evenwicht te houden. Daarvoor zijn allerlei middelen ontwikkeld zoals filters en waterverbeteraars om de verschillende waarde te corrigeren. Deze methode is eigenlijk gekopieerd naar een grotere toepassing namelijke vijvers.

De tweede methode komt uit de waterzuivering en daarbij werk je met pompen en filters. Ook substraat heeft zijn oorsprong in de waterzuivering. Deze methode is geschikt om een grote hoeveelheid vervuild water in korte tijd te ontdoen van meststoffen en andere onzuiverheden. Deze methode is zeer geschikt voor koi-vijvers. Want door het voeren van deze vissen bemest je het water en koi-vissen hebben heel zuiver water nodig. Voor een plantenvijver met enkele goudwindes of andere niet karperachtigen, is deze methode niet nodig. Deze methode kan, in tegenstelling tot de eerste, wél samen met de derde methode.

De derde methode is de methode zoals die ook in de natuur voorkomt. Dit wordt het biologisch evenwicht genoemd ofwel de ‘Ada Hofman´ methode zoals het genoemd wordt onder de vijverliefhebbers die all tientallen jaren ervaring met vijvers hebben.